Proszę 0kreślić płeć:
Kobieta
Mężczyzna

Proszę określić przedział wiekowy:
do 15 lat
16 - 25 lat
26 - 45 lat
46 - 65 lat
powyżej 65 lat

Jakie jest Pani/Pana wykształcenie:
Podstawowe
Gimnazjalne
Średnie
Wyższe

Do której Pani/Pan grupy należy:
Mlodzież ucząca się
Osoba czynna zawodowo
Bezrobotny
Emeryt/Rencista
Inny

Miejsce Pani/Pana zamieszkania:
Kraj
Wojewodztwo:
Wrocław

Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana ponownym odwiedzeniem kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, w celu obejrzenia zrekonstruowanych organów Michaela Englera?
Tak
Nie

Czy inwestycja dotycząca Rewitalizacji wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Micheala Englera, wydaje się Pani/Panu istotna z punktu widzenia konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce?
Tak
Nie

Jaką odległość jest Pani/Pan skłonna przebyć w celach kulturalnych?
poniżej 30km
od 30km do 250km
powyżej 250km

Ile czasu jest Pani/Pan skłonna przeznaczyć jednorazowo na cele kulturowe?
nie więcej niż 1 dzień
od 2 do 5 dni
powyżej 5 dni