POL DEU ENG

Fundacja Opus Organi

aktualizacja: 2020-03-16
Liczba odwiedzin: 2766

 organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000215094

ul. Szewska 75/77
50-121 Wrocław

e-mail: biuro@opusorgani.pl

mob: +48 501 250 528

 

Zarząd Fundacji:

 

dr Bogdan Andrzej Tabisz – Prezes Zarządu, absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie organów Klemensa Kamińskiego (dyplom w roku 2002). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2014. Dysertacja dotyczyła działalności organmistrzowskiej warsztatu Englerów. W latach 2004-2016 organista Bazyliki Mniejszej pw. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Od roku 2002 - Mikroprzedsiębiorca w branży artystycznej i telekomunikacyjnej. Od  2017 roku - pracownik IT w jednej z międzynarodowych korporacji informatycznych. Inicjator i współzałożyciel Fundacji od początku jej istnienia, Lider organizacji. 

  mgr Joanna Karolina Tabisz - Wiceprezes Zarządu, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego (dyplom w roku 2003). Animatorka zajęć muzycznych inspirowanych teorią Edwina Eliasa Gordona, adresowanych dla dzieci. W działalność Fundacji zaangażowana od początku jej istnienia jako Wolontariuszka.

  

mgr Jakub Maciej Łubocki – Sekretarz Zarządu, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Od 2009 roku wspiera Fundację w ramach wolontariatu oraz czynnie uczestniczy w realizacji projektów naukowych i promocyjnych prowadzonych przez Fundację.

 

* * *    * * *    * * *    * * *    * * *    * * *    * * *    

 

Rada Fundacji:

  1. dr Tomasz Głuchowski - Przewodniczący Rady 
  2. mgr Stanisław Gładysiewicz - Wiceprzewodniczący Rady
  3. dr Tomasz Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady
  4. dr hab. Andrzej Kosendiak
  5. dr Andrzej Prasał
  6. mgr Maciej Bator

 

* * *    * * *    * * *    * * *    * * *    * * *    * * *    

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl