POL DEU ENG

Fundacja

aktualizacja: 2015-10-22
Liczba odwiedzin: 1593

Fundacja Opus Organi, organizacja pożytku publicznego, została założona w roku 2004 przez Bogdana Andrzeja Tabisza oraz Stanisława Gładysiewicza. Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie Odbudowy Organów Bazyliki Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu, Opieka nad Organami po ich odbudowie; Ochrona, konserwacja oraz budowa innych instrumentów organowych w Polsce, Animacja działań kulturalnych związanych z organami, Rozwój nauki dotyczącej budownictwa organowego.

działania Fundacji realizowane są poprzez opracowanie koncepcji organów, organizowanie wykładów, konferencji, wystaw i innych spotkań, służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji, prowadzenie działalności wydawniczej. Podejmujemy współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji; przeprowadzenie działań służących wybraniu Wykonawcy organów, finansowania odbudowy organów oraz ich późniejszego utrzymania, organizowanie wydarzeń kulturalnych związanych z organami.


FUNDACJA OPUS ORGANI

organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000215094

50-121 Wrocław , ul. Szewska 75/77

tel. +48 71 7237 318

tel. +48 501 250 528

fax. +48 71 7237 205

 

Statut Fundacji - plik PDF - 125 kB (stan na dzień 31.08.2015)

 

Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego można pobrać na następującej stronie:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl