POL DEU ENG

Restytucja organów A.H.Caspariniego

aktualizacja: 2015-07-13
Liczba odwiedzin: 1530

Organy chórowe Adama Horatio Caspariniego (1676-1745) w kościele św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu zostały wybudowane  w roku 1717. Funkcjonowały tam wówczas dwa instrumenty organowe: 35 głosowe organy główne (III+P/35) wybudowane po części przez Nicolausa Kassnera (1599-1657) a ukończone przez Christiana Crella (1589-1657) w roku 1655 oraz inny pozytyw organowy.  Za wybudowanie nowego pozytywu Casparini otrzymał 350 Talarów oraz stary pozytyw. Nowy instrument Caspariniego reprezentował  charakterystyczny dla pierwszej połowy XVIII wieku typ pozytywu, budowanego zwykle jako wsparcie dla zespołów wokalnych (der Singerchor). Elżbietańskie organy Caspariniego miały 13 głosów, z których dziesięć strojonych było w Chortonie a trzy w Kammertonie. 

Zdj. 1: Pozytyw A.H.Caspariniego w Sali Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (fot. Klaus-Ulrich Jacob, 2012 r.)
-----------------------------------------------------------

Działania Fundacji w latach 2009 - 2015

W roku 2009 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Prezesowi Zarządu Fundacji przez proboszcza parafii garnizonowej do  prowadzenia niezbędnych działań w celu restytucji, renowacji i utrzymania przedmiotowego instrumentu - Fundacja rozpoczęła prace przygotowawcze do projektu "Restytucja organów chórowych kościoła św. Elżbiety". 

W roku 2010 wykonano makietę organów w skali 1:1 celem wybrania właściwego miejsca, w których organy zostaną zainstalowane po powrocie do kościoła św. Elżbiety. Oprócz tego zgromadzono dokumentację merytoryczną, na którą składają się sprawozdania powykonawcze w zakresie prac organmistrzowskich oraz prac konserwatorskich. W dniu 25 listopada 2010 Fundacja zorganizowała „sesję naukową” połączoną z prezentacją organów w Sali Oratorium Marianum, prezentacją makiety organów w Bazylice św.  Elżbiety oraz przedstawieniem koncepcji restytucji organów. Fundacja uzyskała również szczegółowe dane dotyczące nakładów poniesionych przez Uniwersytet Wrocławski na remont organów. W ramach projektu zamówiono również ekspertyzy specjalistyczne,  a mianowice ekspertyzę organologiczną, którą wykonał pan Jarosław Stępowski, oraz ekspertyzę akustyczną wykonaną przez pana  Tomasza Kochańca. 

W roku 2011 Fundacja zamknęła okres przygotowawczy, którego wynik przedstawiony został przez Prezesa Zarządu Fundacji podczas  konferencji organologicznej „Śląskie Organy” w Opolu dnia 31 marca 2011 oraz opublikowany w periodyku „Śląskie Organy II”  (Opole 2011, ISBN 978-83-61756-59-0, str. 137);

Tu można pobrać treść artykułu z konferencji w formie PDF: pobierz


W grudniu 2014 roku w ramach prac wolontariatu przeprowadzono konsultacje z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego w celu  uzgodnienia sposobu zabezpieczenia przechowywanych w magazynie muzealnym nieużywanych części, które zdemontowano podczas prac  rekonstrukcyjnych przy organach chórowych w roku 1999.  Prezes Zarządu Fundacji przeprowadził wizję w tym zakresie dnia 16 grudnia 2015. W ramach konsultacji podjęto też tematykę możliwości wspólnego z Uniwersytetem wrocławskim ubiegania się o  dotacje na remont tych organów. Zaproponowano również wariant planowanej relokacji organów – na wyremontowany w roku 2014  chór muzyczny Göllnera w nawie północnej kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety, z prospektem zwróconym na zachód. 

6 maja 2015 roku Zarząd Fundacji zwrócił się pisemnie do  Proboszcza Parafii garnizonowej, z prośbą o odnowienie pełnomocnictwa w tej sprawie.


dr Bogdan Andrzej Tabisz
Prezes Zarządu Fundacji


 Zdj. 2: Makieta pozytywu A.H.Caspariniego w prezbiterium kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu (fot. J.M.Łubocki, 2012 r.)

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl