POL DEU ENG

Przetarg został ogłoszony!

aktualizacja: 2013-10-31
Liczba odwiedzin: 1404

Dnia 10.10.2013 Wydział Zamówien Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące zadania Odbudowy Organów w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. Ogłoszenie przetargu można zobaczyć pod następującym linkiem:

Ogłoszenie Przetargu na Stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia

Aktualny kontekst sprawy jest skomplikowany z uwagi na trwające równolegle starania o pozyskanie tzw. grantu norweskiego na niniejsze zadanie. Wynik tych starań spodziewamy się uzyskać w kwietniu 2014. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na koniec lutego 2014. Gmina Wrocław zdecydowała się jednak aby niezwłocznie po wyborze najlepszej oferty przystąpić do realizacji, niezależnie od wyników wniosku norweskiego. Oznacza to, że jeśli decyzja w sprawie dofinansowania z funduszu norweskiego będzie niekorzystna, aktualna batalia zakończy się co najmniej wykonaniem kompletnej dokumentacji wykonawczej dla wszystkich zakresów. Oczywiście mamy nadzieję, że jednak wniosek nasz zostanie pozytywnie rozpatrzony. w takim przypadku podjęty zostanie także etap prac rzeczowych, a zatem sama odbudowa organów wraz z wszystkimi pracami obocznymi jak np. odbudowa empory, położenie instalacji oraz zabezpieczenie ścian. Dodajmy, że przygotowanie aplikacji do grantu norweskiego, a zatem wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz wszystkie związane z tym usługi doradcze w całości sfinansowała Fundacja Opus Organi. Koszt ten pokryty zostanie z przychodów 1% Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych. Prace te trwały od 5 lipca 2012 do 30 września 2013.

Rekonstrukcja organów to niezwykle złożony proces. Dla jego realizacji potrzebne będzie konsorcjum wielobranżowe wybrane w drodze przetargu ograniczonego. Teraz trwa pierwsza faza przetargu, w której do dnia 12.11.2013 zainteresowani wykonawcy złożą swoje wnioski o dopuszczenie do etapu ofertowego. Na podstawie złożonych wniosków oraz przewidzianych procedurą warunków dopuszczających do kolejnego etapu, zostanie wybranych maksymalnie pięciu wykonawców. Ponieważ z etapie drugim, ofertowym jedynym kryterium przetargu jest cena, dlatego warunki przetargowe zostały dość mocno zaostrzone, stosownie do poziomu trudności zadania.

(BAT)

Postscriptum:

Termin składania wniosków został przesunięty na dzień 26.11.2013 g. 11.00 

informacja podana przez Urząd Miejski Wrocławia dnia 31.10.2013

(BAT)

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl