POL DEU ENG

Publikacja

aktualizacja: 2018-05-11
Liczba odwiedzin: 1805

 

Publikacja „Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności” jest wynikiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się we Wrocławiu w listopadzie 2016 r. Przedstawiono aktualny stan badań w zakresie wrocławskich organów oraz ich budowniczych, którzy działali na przestrzeni minionych stuleci (ze szczególnym uwzględnieniem XX w. i czasów współczesnych). Prezentowane artykuły obejmują kilka obszarów nauki: muzykologię i jej szczególną dziedzinę, jaką jest organoznawstwo, historię sztuki, bibliografię, a także statystykę. W wyniku starań Autorów powstała wnikliwa i wszechstronna analiza tematu. Jest to pierwsza, po 1945 r., tak szeroka retrospektywa naukowa dotycząca wrocławskich instrumentów organowych. Inauguracja książki nastąpiła dnia 17 kwietnia 2018 roku podczas VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Organy na Śląsku", która odbyła się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 

Dystrybucja:

Książkę można kupić w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w cenie 60 zł za egzemplarz (w tym 10 zł na koszty wysyłki). Zamówienia można składać emailem na adres: publikacja@opusorgani.pl; Egzemplarze bezpłatne przekazane zostaną również zainteresowanym Darczyńcom, którzy przekażą na cele statutowe Fundacji darowiznę o wartości co najmniej 60 zł. Środki zgromadzone przy tej okazji przeznaczone będą na Odbudowę Organów w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

 

link do szybkich płatności elektronicznych:

 

 

 konto do wpłat:

 Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie

 PL52 1750 0012 0000 0000 3159 3328

 

 Nakład: 500 szt.

 link do opisu publikacji

 

--------------------

(BAT)

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl