POL DEU ENG

Ankieta

aktualizacja: 2013-08-06
Liczba odwiedzin: 2774

Ma za zadanie przedstawić prognozowany popyt dla projektu Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera.


Założenia

W celu uzyskania prognozy popytu dla projektów współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 uzasadnione jest przeprowadzenie badania w formie ankiety określające potencjalne grupy odbiorców dla projektu Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera.
Analiza popytu będzie w dużej mierze zależała od doboru odpowiedniej grupy docelowej, na podstawie której będzie można przeprowadzić symulacje kształtowania się przyszłego trendu poziomu popytu na dane dobro.

Respondenci podzieleni zostali ze względu na:


- płeć
- przedział wiekowy
- poziom wykształcenia
- miejsce zamieszkania

 Przeprowadzone w tych grupach badania pozwolą ocenić zainteresowanie potencjalnych odbiorców w aspekcie przygotowywanego projektu oraz celów jakie ma projekt realizować.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam uzyskać potrzebne informacje, dziękujemy za przedstawienie opinii!

Przejdź do ankiety

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl