POL DEU ENG

Bilans za rok 2016 i plany bieżące

aktualizacja: 2017-04-23
Liczba odwiedzin: 1541

 

                          

Szanowni Państwo! 

Oto bilans Fundacji na koniec roku 2016:

wynik finansowy za rok obrotowy: 3 334,85 zł

przychody: 18 320,01 zł

koszty: 15 726,38 zł

ewidencja funduszy celowych na dzień 31.12.2016:

 a) Rekonstrukcja Organów Michaela Englera w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu (ROME)

Przychody: 1 048,38 zł,  Koszty: 0,00 zł,   Saldo: 61 674,97 Zł

Przychody : 200,00                                   Saldo: 200,00

 b) Restytucja Organów Chórowych A.H. Caspariniego do Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu (CASPAR)

 Przychody: 0,00 zł,   Koszty: 0,00 zł,   Saldo: 314,31 zł

 c) Remont organów w kościele pw. św. Stanisława Bp. i M. w Jordanowie Śląskim (JORDAN)

 Przychody: 133,40 zł,   Koszty: 0,00 zł,   Saldo: 1 989,45 zł

 d) Remont organów w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach (PIEKARY)

 Przychody: 248,90 zł,   Koszty: 18,50 zł,    Saldo: 230,40 zł

 e) Remont organów w kościele filialnym pw. Krzyża Świętego w Udaninie (UDANIN)

 Przychody: 1 256,10 zł,    Koszty: 109,50 zł,    Saldo: 1 146,60 zł

 f) Konferencja naukowa „Organy Wrocławia” oraz wydawnictwo pokonferencyjne

 Przychody: 6 145,53 zł,    Koszty: 8 435,48 zł,     Saldo: — 2 289,95 zł

 g) Fundusz administracyjny na pokrycie kosztów obsługi Fundacji (ADM)

 Przychody: 7 106,61 zł,     Koszty: 7 162,53 zł,      Saldo: 44,08 zł

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na wybrane cele statutowe Fundacji. Przy wypełnianiu deklaracji proszę wskazać zadanie, które ma być objęte Państwa wsparciem. Szczegółowe informacje są dostępne w sprawozdaniu finansowym oraz merytorycznym za rok 2016.

 Informuję, że Fundacja w roku 2016 otrzymała przychód 2 280,70 zł pochodzący z 1% pdof, który nie został określony przez Darczyńców co do przeznaczenia. W nawiązaniu do podjętej w styczniu tego roku uchwały budżetowej, powyższą kwotę przewiduje się zatem przeznaczyć na pokrycie deficytu w zadaniu pt.Konferencja naukowa „Organy Wrocławia”. Uchwala w tej sprawie zostanie podjęta w czerwcu 2017. W przypadku pytań - prosimy o kontakt mailowy na adres biuro(et)opusorgani.pl do końca maja 2017;

W związku z rewizją działań informujemy, ze Fundacja zrezygnowała z prowadzenia projektu w Jordanowie Śląskim a zebranyfundusz został postawiony do dyspozycji Proboszczowi tamtejszej Parafii.

W planach na rok bieżący jest wydanie publikacji po zeszłorocznej konferencji naukowej „Organy Wrocławia”. Obecnie Fundacja zabiega o dofinansowanie tego zadania. Minimalny budżet, który pozwoli wystartować to 15 000 PLN. PROSIMY O WSPARCIE. Przewiduje się publikacje 22 artykułów. Zawierają one wiele nowości z historii organów Wrocławia i będą cennym wkładem w literaturę tematu. Dziękujemy za każdy przelew!

 Bogdan Andrzej Tabisz - Prezes Zarządu Fundacji

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl