POL DEU ENG

Podsumowanie Konferencji „Organy Wroclawia”

aktualizacja: 2017-01-25
Liczba odwiedzin: 1698

 

 Zdj. 1 sesja plenarna konferencji w Instytucie Muzykologii UWr.

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Konferencji naukowej „Organy Wrocławia” w dniach 24 i 25 listopada 2016 roku. W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wsparły nasze zadanie: Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, panu prof. Adamowi Jezierskiemu oraz Metropolicie Wrocławskiemu, ks. Abp. dr. Józefowi Kupnemu - za objęcie naszej konferencji patronatem honorowym, Instytutowi Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kołu Studentów Muzykologii za współorganizację wydarzenia i udostępnienie zaplecza logistycznego, firmie Sauer Orgelbau z Frankfurtu nad Odrą, firmie Jehmlich Orgelbau z Drezna, pani Hannie z Lubecki oraz wszystkim uczestnikom czynnym i biernym – za współfinansowanie konferencji. Dziękujemy także Katolickiej Rozgłośni Radia Rodzina za zorganizowanie audycji radiowej. Dziękujemy Proboszczowi Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, ks. Pawłowi Cembrowiczowi – za umożliwienie zorganizowania koncertu organowego prof. Juliana Gembalskiego w kolegiacie świętokrzyskiej a także Ewangelickiemu Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu za udostępnienie swoich organów do prezentacji.

Wyrażamy wdzięczność i szacunek przedstawicielom świata nauki, którzy współtworzyli Radę Programową Konferencji: prof. Julianowi Gembalskiemu, prof. Marcie Kierskiej-Witczak oraz prof. Remigiuszowi Pośpiechowi. Za wszystko zaś: Soli Deo Gloria!

 

Zdj. 2 prezentacja organów w Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wroclawiu

Obecnie trwa nabór artykułów do publikacji pokonferencyjnej. Fundacja podjęła już starania o pozyskanie dotacji na wydawnictwo. Mamy nadzieję, że jeszcze w roku 2017 będzie możliwe rozpoczęcie prac redakcyjnych.

Budżet konferencji zamknął się w kwocie 8 360 zł, z czego ponad 76% to darowizny sponsorskie i wpłaty za udział uczestników czynnych i biernych. Istotne oszczędności powstały dzięki nieodpłatnej pracy Wolontariatu Fundacji, w który aktywnie włączyli się mgr Jakub Maciej Łubocki, dr Anna Łach oraz dr Bogdan Andrzej Tabisz. Szczegółowe rozliczenie konferencji zostanie przedstawione w corocznym sprawozdaniu merytorycznym Fundacji do końca marca 2017 roku.

Zarząd Fundacji

 

 Zdj. 3 koncert organowy prof. J. Gembalskiego w kolegiacie pw. Krzyża Świętego

 

 Zdj. 4 Audytorium koncertu organowego w kolegiacie pw. Krzyża Świętego

 

Wywiad z koordynatorem konferencji na antenie Radia Rodzina we Wroclawiu (23-11-2016):

 kliknij aby odsluchac – plik mp3

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl