POL DEU ENG

Nabór II do czynnego udziału w konferencji Organy Wroclawia

aktualizacja: 2016-01-12
Liczba odwiedzin: 2137

W dniach 2 XI – 15 XII 2015 roku Fundacja przeprowadziła pierwszy nabór do czynnego udziału w konferencji pt. Organy Wrocławia - historia, stan obecny, perspektywy. Serdecznie dziękujemy za nadesłanie zgłoszeń. Po ich rozpatrzeniu, Rada Programowa zaproponowała rozszerzenie formuły tematu oraz ogłoszenie II naboru do konferencji (uzupełniająco). Informujemy, że wszystkie zgłoszenia złożone w pierwszym naborze zostały automatycznie zaliczone do drugiego naboru.


Fundacja ogłasza niniejszym II nabór do konferencji naukowej pod tytułem: 

Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI: 

24-25 listopada 2016 roku we Wrocławiu

RADA PROGRAMOWA:

Prof. zw. dr hab. Julian Gembalski (Akademia Muzyczna w Katowicach) - Przewodniczący Rady.

Prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski)

 

CELE KONFERENCJI:

- ustalenie stanu badań w zakresie wrocławskich organów oraz działalności ich budowniczych 

- zarys funkcji wrocławskich organów ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w liturgii.

ZAŁOŻENIA:

- Terytorialny obszar badań zawęża się do aktualnych granic administracyjnych miasta Wrocławia.

- Zakłada się przeprowadzenie min. dwóch odrębnych sesji tematycznych (budownictwo, funkcja)

PRZYKŁADOWE PROBLEMY BADAWCZE:

- Budownictwo organowe we Wrocławiu w okresie baroku na tle ówczesnego budownictwa europejskiego 

- Wrocław jako jedno z europejskich centrów budowy organów po wojnie trzydziestoletniej

- Straty w instrumentarium organowym Wrocławia jako skutek II wojny światowej oraz okresu powojennego

- Prace monograficzne (historyczno-instrumentologiczne) wybranych organów Wrocławia.

- Organy Wrocławia w relacjach dawnych periodyków muzycznych (np. zawarte w czasopiśmie „Fliegende Blätter” lub innych czasopismach, także kościelnych)

- Stan badań nad instrumentarium organowym Wrocławia (analiza piśmiennictwa, wszelkiej bibliografii, wydawnictw leksykalnych, monografii parafii itp.)

- Opis działalności konkretnych organmistrzów –  również w oparciu o dostępną literaturę (np. Engler, Casparini, Röder, Horn, 

- Eduard Wilhelm, Eckermann i in.)

- Działalność wrocławskich organistów jako rzeczoznawców d/s budownictwa organowego (np. Brosig, Mittmann, i in.)

- Typologia prospektów organowych we Wrocławiu jako dzieł architektonicznych wpisanych w estetyczne kanony czasu.

- Wykorzystanie możliwości brzmieniowych instrumentu dla potrzeb współczesnej liturgii.

- Instrumentarium a piękno w liturgii.

- Organy Wrocławia jako „warsztat” muzyki kościelnej od XIX do XXI wieku

FORMA ZGŁOSZENIA:

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 12 lutego 2016 r., godzina 20.00 za pośrednictwem formularza online lub w formie wypełnionego pliku DOC lub PDF przesłanego na adres  biuro(at)opusorgani.pl, względnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji: 50-121 Wrocław, ul. Szewska 75/77.


link do formularza ONLINE

link do formularza w wersji DOC

link do formularza w wersji PDF

KONTAKT:

dr Bogdan Andrzej Tabisz - koordynator konferencji

tel. +48501250528

 
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl