Fundacja Opus Organi
  POL DEU ENG

Jesteś w: Projekty > Publikacja "Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności"

Publikacja

aktualizacja: 2020-08-26

 

Publikacja „Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności” jest wynikiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się we Wrocławiu w listopadzie 2016 r. Przedstawiono aktualny stan badań w zakresie wrocławskich organów oraz ich budowniczych, którzy działali na przestrzeni minionych stuleci (ze szczególnym...

Więcej >>

Ruszyły prace nad publikacją pokonferencyjną

aktualizacja: 2018-01-02Fundacja uzyskała pierwsze promesy na finansowanie wydawnictwa pokonferencyjnego, co umożliwiło podjęcie prac redakcyjnych. Zapraszamy do wsparcia tego wyjątkowego projektu. Fundacja dysponuje już zestawem artykułów, które przekazano do oceny przez Recenzentów. W kolejnym etapie przewiduje się korektę techniczną publikacji. Ostatnim zadaniem będzie skład książki oraz prace...

Więcej >>

Podsumowanie Konferencji „Organy Wroclawia”

aktualizacja: 2017-01-25

 

 Zdj. 1 sesja plenarna konferencji w Instytucie Muzykologii UWr.

 Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Konferencji naukowej „Organy Wrocławia” w dniach 24 i 25 listopada 2016 roku. W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wsparły nasze zadanie: Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, panu...

Więcej >>

Aktualny program konferencji i informacje dla Słuchaczy

aktualizacja: 2016-11-05

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności.

 Wrocław, 24-25 listopada 2016 roku 

 

 

 

 

 Informacje dla Słuchaczy:

Chęć udziału biernego w konferencji należy zgłosić na adres biuro(et)opusorgani.pl - w tytule "zgłoszenie udziału biernego". W zgłoszeniu należy podać: imię i...

Więcej >>

Drugi nabór do czynnego udziału w konferencji

aktualizacja: 2016-01-12

W dniach 2 XI – 15 XII 2015 roku Fundacja przeprowadziła pierwszy nabór do czynnego udziału w konferencji pt. Organy Wrocławia - historia, stan obecny, perspektywy. Serdecznie dziękujemy za nadesłanie zgłoszeń. Po ich rozpatrzeniu, Rada Programowa zaproponowała rozszerzenie formuły tematu oraz ogłoszenie II naboru do konferencji (uzupełniająco). Informujemy, że wszystkie...

Więcej >>
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl