POL DEU ENG

Jesteś w: Strona główna

Zakończenie Likwidacji Fundacji

aktualizacja: 2020-12-30

Likwidator Fundacji Opus Organi we Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2020 roku podjął uchwałę o zakończeniu likwidacji Fundacji i przedstawił Radzie Fundacji stosowne sprawozdanie merytoryczne i finansowe do zatwierdzenia. Dnia 21 grudnia 2020 kworum Rady Fundacji podjęło uchwałę o zatwierdzeniu tego sprawozdania i udzieleniu absolutorium. Treść sprawozdania jest dostępna pod tym...

Więcej >>

Publikacja

aktualizacja: 2020-12-29

 

Publikacja „Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności” jest wynikiem konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się we Wrocławiu w listopadzie 2016 r. Przedstawiono aktualny stan badań w zakresie wrocławskich organów oraz ich budowniczych, którzy działali na przestrzeni minionych stuleci (ze szczególnym...

Więcej >>

Ogłoszenie o Likwidacji Fundacji

aktualizacja: 2020-08-26

Likwidator "FUNDACJI OPUS ORGANI" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 75/77, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000215094, zawiadamia, że w dniu 2.01.2020 r. podjęta została uchwała Zarządu Fundacji o likwidacji Fundacji, w związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. od 26...

Więcej >>

Bilans za rok 2018 i aktualne działania

aktualizacja: 2019-04-17

 

W załączeniu przedstawiamy sprawozdania: finansowe i merytoryczne za rok 2018:

  Sprawozdania2018

W dniu 15 marca 2019 roku Zarząd Fundacji wystąpił do Prezydenta Wrocławia z pisemnym wnioskiem o przyjęcie przez Gminę Wrocław zasobów finansowych i materialnych zgromadzonych przez Fundację na przestrzeni minionych lat z przeznaczeniem na Odbudowę Organów w Bazylice św....

Więcej >>

Podsumowanie roku 2018

aktualizacja: 2018-12-31

 

 

Z prawdziwą przyjemnością obserwujemy postępy prac przy rekonstrukcji organów Michaela Englera w kościele pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Odsłonięta została odtworzona empora organowa – zrekonstruowana wraz z balustradą i wmontowanymi w nią szafkami pozytywu tylnego. Tę część inwestycji zrealizowało Ministerstwo Obrony Narodowej ze środków...

Więcej >>

Nowa Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych (RODO)

aktualizacja: 2018-05-25

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Zarząd Fundacji przedstawia niniejszym...

Więcej >>

Wykonawca wybrany - umowa podpisana

aktualizacja: 2018-05-11W wyniku przetargu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiło konsorcjum:

1) ORGELBAU KLAIS BONN Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG (Niemcy) - lider Konsorcjum;
2) Manufacture d’Orgues Thomas (Belgia) – partner Konsorcjum;
3) Zych Zakłady Organowe Dariusz Zych (Polska) – partner Konsorcjum

Wartość oferty:

PLN 15 996 120,00 netto + VAT, tj.: 19 675 227,60 brutto

Oferta...

Więcej >>

Ruszyły prace nad publikacją pokonferencyjną

aktualizacja: 2018-01-02Fundacja uzyskała pierwsze promesy na finansowanie wydawnictwa pokonferencyjnego, co umożliwiło podjęcie prac redakcyjnych. Zapraszamy do wsparcia tego wyjątkowego projektu. Fundacja dysponuje już zestawem artykułów, które przekazano do oceny przez Recenzentów. W kolejnym etapie przewiduje się korektę techniczną publikacji. Ostatnim zadaniem będzie skład książki oraz prace...

Więcej >>

Miasto Wrocław ogłosiło kolejny Przetarg

aktualizacja: 2017-12-28W połowie grudnia 2017 Urząd Miejski Wrocławia opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Rewitalizację wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera. Termin składania ofert to 25.01.2018 godz. 10:00. Szacunkowa wartość zamówienia (zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniu, bez VAT) to 15 770 685 PLN.wszystkie...

Więcej >>

Udanin-Piekary - rezygnacja z zadań

aktualizacja: 2017-12-28Informujemy, że w listopadzie 2017 roku Fundacja zrezygnowała z prowadzenia projektów remontu organów w parafii w Piekarach gm. Udanin. Uzasadnieniem jest brak możliwości operacyjnych i finansowych dla bezpośredniej realizacji tych zadań. Fundacja prowadzi darmowe rachunki celowe na rzecz obu tamtejszych instrumentów do czasu wyczerpania funduszu. Środki gromadzone na obu rachunakch...

Więcej >>

Jordanów Śląski - rezygnacja z zadania

aktualizacja: 2017-12-28Informujemy, że w styczniu 2017 roku Fundacja zrezygnowała z prowadzenia projektu remontu organów w kościele parafialnym w Jordanowie Śląskim. Uzasadnieniem jest brak możliwości operacyjnych i finansowych dla bezpośredniej realizacji tego zadania. Fundacja prowadzi darmowy rachunek celowy na rzecz remontu i utrzymania tamtejszych organów do czasu zagospodarowania środków zgromadzonych...

Więcej >>

Przetarg na pierwszy etap prac - rozstrzygnięty

aktualizacja: 2017-09-13Od maja do lipca 2017 roku Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przeprowadził postępowanie przetargowe na roboty budowlane w zadaniu:

ROBOTY POLEGAJĄCE NA BUDOWIE EMPORY ORGANOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W KOŚCIELE GARNIZONOWYM POD WEZWANIEM ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM O ZAKOŃCZENIU...

Więcej >>

Bilans za rok 2016 i plany bieżące

aktualizacja: 2017-04-23

 

                          

Szanowni Państwo! 

Oto bilans Fundacji na koniec roku 2016:

wynik finansowy za rok obrotowy: 3 334,85 zł

przychody: 18 320,01 zł

koszty: 15 726,38 zł

ewidencja funduszy celowych na dzień 31.12.2016:

 a) Rekonstrukcja Organów Michaela Englera w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu (ROME)

Przychody: 1 048,38 zł,  Koszty: 0,00 zł,  ...

Więcej >>

Ważna regulacja budżetowa

aktualizacja: 2017-02-05

 

Dnia 26 stycznia 2017 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie gospodarowania środkami pieniężnymi pozyskiwanymi z darowizn, zbiórek publicznych i 1% podatku dochodowego. Treść uchwały została przedstawiona niżej w formie skanu do pobrania. Powodem podjęcia uchwały jest konieczność zdefiniowania strategii Fundacji wobec różnych okoliczności jej funkcjonowania....

Więcej >>

Podsumowanie Konferencji „Organy Wroclawia”

aktualizacja: 2017-01-25

 

 Zdj. 1 sesja plenarna konferencji w Instytucie Muzykologii UWr.

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Konferencji naukowej „Organy Wrocławia” w dniach 24 i 25 listopada 2016 roku. W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do osób i instytucji, które wsparły nasze zadanie: Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, panu...

Więcej >>

Zapraszamy na Koncert Organowy

aktualizacja: 2016-11-22Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić na koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego, który odbędzie się w czwartek, 24 listopada 2016 roku o godzinie 19.00 w kościele pw. Krzyża Świętego na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu. W programie koncertu usłyszymy kompozycje dawnych kompozytorów wrocławskich: A. Hessego, M. Brosiga, a także improwizacje organowe Wykonawcy koncertu.  Koncert ten...

Więcej >>

Zapraszamy na konferencję!

aktualizacja: 2016-05-25


W dniach 24 i 25 listopada 2016 roku zaplanowana zostala konferencja naukowa pt. "Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności".  Wrocław w 2016 roku szczyci się tytułem Europejskiej Stolicy Kultury. Dlatego proponujemy przypomnienie jego znakomitych tradycji związanych z budownictwem organowym. Wrocław słynął bowiem kiedyś z organów....

Więcej >>

Bilans za rok 2015

aktualizacja: 2016-04-19

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy bilans Fundacji na koniec roku 2015:

wynik finansowy za rok obrotowy: 8 867,95 zł

przychody: 17 207,50 zł

koszty: 8 339,55 zł

W ramach wewnętrznej dyscypliny finansów otwarta została ewidencja następujących funduszy celowych:

a) Rekonstrukcja Organów Michaela Englera w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu (ROME) 

Przychody:  14 485,82 zł   Więcej >>

Nowe Zadania: Piekary - Udanin

aktualizacja: 2016-01-17

(Prospekt organów w Udaninie, fot. B.Tabisz, 2015 r.)


(Prospekt organów w Piekarach, fot. B.Tabisz, 2015 r.)


Na progu nowego roku Fundacja staje w gotowości do podjęcia nowych zadań. Z satysfakcją informujemy o podjęciu współpracy z parafią rzymsko-katolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Piekarach w gminie Udanin. Znajdujące się tam dwa zabytkowe instrumenty organowe są...

Więcej >>

Nabór II do czynnego udziału w konferencji Organy Wroclawia

aktualizacja: 2016-01-12

W dniach 2 XI – 15 XII 2015 roku Fundacja przeprowadziła pierwszy nabór do czynnego udziału w konferencji pt. Organy Wrocławia - historia, stan obecny, perspektywy. Serdecznie dziękujemy za nadesłanie zgłoszeń. Po ich rozpatrzeniu, Rada Programowa zaproponowała rozszerzenie formuły tematu oraz ogłoszenie II naboru do konferencji (uzupełniająco). Informujemy, że wszystkie...

Więcej >>

Raport akcji 1% podatku za 2014 rok

aktualizacja: 2015-11-15

Zakończyła  się akcja zbierania 1% podatku od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazywanych za rok 2014. Miło nam poinformować, że na konto Fundacji z tego tytułu wpłynęło łącznie 5348 zł 44 gr, które w całości przeznaczone są na rzecz odbudowy i utrzymania organów w bazylice pw. św Elżbiety we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy!

Zarząd Fundacji

...
Więcej >>

Zmiany i aktualności

aktualizacja: 2015-10-27

Szanowni Państwo!

Dnia 31 sierpnia 2015 roku Fundacja rozpoczęła działalność pod nowym adresem przy ul. Szewskiej 75/77 we Wrocławiu. Składamy przy tym serdeczne podziękowania dla Spółdzielni "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Feniks" we Wrocławiu za użyczenie miejsca i adresu na nową siedzibę Fundacji. 

Dnia 31 sierpnia 2015 roku odbyło się także zebranie Rady...

Więcej >>

1% podatku na rzecz Odbudowy Organów

aktualizacja: 2015-02-23


Szanowni Państwo!


Jak co roku zwracam się z uprzejmą prośbą o zadeklarowanie w deklaracji podatkowej za rok ubiegły 1% podatku na cele statutowe Fundacji Opus Organi we Wrocławiu. W okresie 10 lat działalności Fundacji zostało zebrane z tego źródła niemal 50 tysięcy zł. Oprócz wartości materialnej tego gestu chciałbym podkreślić również jego wymiar społeczny - jest...

Więcej >>

Koncert oratoryjny na rzecz Organów

aktualizacja: 2014-10-14

Franc Martin - Oratorium "In terra pax"

 

Wtorek, 7 października 2014

godzina 19.00

Bazylika pw. św. Elżbiety we Wrocławiu

 

wykonawcy:

Henrich-Heine-Symphoniker - Düsseldorf

Chór TAO Düsseldorf

Chór parafii ewangelickiej Św. Stefana w Düsseldorfie-Wersten

soliści:

Caroline Merz - sopran

Sophia Bart - alt

Wolfram Wittekind - tenor

Martin Snell - bas

dyrygent: 

Desar...

Więcej >>

Fundacja Opus Organi i targi NGO we Wrocławiu

aktualizacja: 2014-05-25

 

Dzień 25 maja 2014 roku zapisał się bardzo dobrą kartą. Spotkalismy się dziś na wrocławskiej Pergoli przy Hali Stulecia, gdzie ponad 80 organizacji pozarządowych, w tym również Fundacja Opus Organi, prezentowało swoje dzieła podczas Targów pod tytułem Dzień Społecznej Super Mocy!Pierwsze słowa wdzięczności kieruję pod adresem osób, które aktywnie włączyły...

Więcej >>

Garść informacji bieżących - wiosna 2014

aktualizacja: 2014-04-08


Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2013 - do pobrania w zakłace

Fundacja => Sprawozdania

Przetarg na rekonstrukcję organów ogłoszony w zeszłym roku przez Magistrat Wrocławski  został zakończony unieważnieniem. Po dalsze informacje odsyłam Państwa do odpowiednich agend Urzędu Miejskiego.

Fundacja proponuje aby odbudowę...

Więcej >>

Koncert dla Organów Englera w Berlinie-Köpenick

aktualizacja: 2013-11-25Dnia 24 listopada 2013 Prezes Zarządu Fundacji, Bogdan Andrzej Tabisz wystąpił podczas koncertu organowego w kościele św. Wawrzyńca w Berlinie Köpenick. W ramach tego wydarzenia zaprezentowana została wystawa dotycząca projektu rekonstrukcji organów Michaela Englera w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu oraz przeprowadzono zbiórkę publiczną na ten cel. Ostateczna wysokość kwesty...

Więcej >>

Przetarg na Organy - otwarty!

aktualizacja: 2013-10-11Szanowni Państwo!

z wielką radością informuję, że Gmina Wrocław ogłosiła nareszcie przetarg dotyczący Odbudowy Organów w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu. Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać w zakładce poświęconej temu zadaniu dostępnej pod linkiem:


Zakładka zadania Rekonstrukcji Organów Michaela Englera


Potrzebny doping, do którego gorąco zachęcam!

Więcej >>

Odeszła do Boga prof. Magdalena Czajka

aktualizacja: 2013-09-11

 

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani prof. Magdaleny Czajki, która po długiej chorobie odeszła do Boga dnia 4 września 2013 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Opus Organi zawsze serdecznie wspierała starania Fundacji zmierzające ku odbudowie wielkich organów Bazyliki św. Elżbiety we Wrocławiu. Szczególnie wdzięczny jestem Pani Profesor za jej dobrego ducha,...

Więcej >>

Koncerty Ziemi Wrocławskiej 2013

aktualizacja: 2013-08-31

 

Zapraszamy do IX. edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach od 21 września do 13 października 2013. Wstęp Wolny! Szczegóły programowe na stronie internetowej:

 

www.kzw.art.pl

 Więcej >>

Ankieta

aktualizacja: 2013-08-06

Ma za zadanie przedstawić prognozowany popyt dla projektu Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera.


Założenia

W celu uzyskania prognozy popytu dla projektów współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 uzasadnione jest...

Więcej >>

1% Podatku Dochodowego Może Wiele!

aktualizacja: 2013-01-26

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do przekazywania na rzecz dzieł Fundacji 1% podatku dochodowego!

dane do prawidłowego wypełnienia druku PIT:

nazwa OPP: FUNDACJA OPUS ORGANI

nr KRS: 0000215094

 

 

Aktualna strategia Fundacji polega na rozszerzeniu działalności pożytku publicznego i dlatego oprócz dzieła zasadniczego jakim jest "Odbudowa Organów w kościele św. Elżbiety we...

Więcej >>

Skarbonka na Organy

aktualizacja: 2012-10-08

W prosty sposób możesz przekazać swoją darowiznę na rzecz odbudowy organów w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu! Wystarczy kliknąć w poniższy link, a formularz przeniesie Ciebie do systemu płatności elektronicznych chronionych bezpiecznym protokołem ssh. Aby mieć pewność, że transakcja jest bezpieczna sprawdź autoryzację certyfikatu bezpieczeństwa w pasku adresowym...

Więcej >>

Koncerty Ziemi Wrocławskiej 2012

aktualizacja: 2012-08-16

Zapraszamy serdecznie do udziału w VIII edycji corocznego festiwalu Koncertów Ziemi Wrocławskiej, która odbędzie się od 23 września do 14 października 2012. Tegoroczna odsłona z pewnością zasługuje na miano Kalejdoskopu Muzycznego, gdyż program koncertów przedstawia się niezwykle ciekawie i różnorodnie. Oprócz muzyki dawnej i dzieł organowych, tradycyjnie już wpisanych w...

Więcej >>

Odszedł od nas prof. Klemens Kamiński

aktualizacja: 2012-08-08

Dnia 5 sierpnia 2012, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas pan Klemens Kamiński, pierwszy Przewodniczy Rady Fundacji Opus Organi. Pan Profesor służył przez kilkadziesiąt lat w Katedrze Wrocławskiej jako główny organista i kantor. Był zasłużonym pedagogiem i wychowawcą niemal stu organistów. Wśród nich moja skromna osoba.
 
informuję jednocześnie, że uroczystości...

Więcej >>

Rekonstrukcja Organów Michela Englera

aktualizacja: 2012-06-08

 

W lutym 2012 Komisja ds. Organów przy Urzędzie Miejskim wznowiła działanie. Prezydent Wrocławia, pan Rafał Dutkiewicz zaliczył projekt Rekonstrukcji Organów w Bazylice św. Elżbiety do trzech strategicznych celów w ramach przygotowań Wrocławia do roku 2016, gdy stolica Dolnego Śląska stanie się Europejską Stolicą Kultury.

 Z całą pewnością należy docenić zamiary Władz...

Więcej >>
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony SrcPro.pl